12.7.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel a sabira samo za djeljive sa 4 (i MOD 4 = 0) izrazom s = s + p.

Listing programa:

#12700060 
n = int(input("Do broja "))

s = 0         # pocetna vrijednost sume
p = 1         # pocetna vrijednost proizvoda
 
i = 1         # pocetna vrijednost kontrolne varijable
while i <= 4 * n:   # pocetak petlje - dok je i <= 4*n radi
  p = p * i     # faktorijel do broja i
  if i % 4 == 0:   # suma faktorijel djeljivih sa 3  
    s = s + p   # skraćena notacija s += p    
  i = i + 1     # slijedeca vrijednost kontrolne varijable i 

print("Suma je:", s)  # ispis

Ispis na ekranu:

Index