abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2013
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik PYTHON - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Aleksandar Kelečević, Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     WHILE - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika


 4.   Uvod u Python
 5.     Operatori
 6.     Naredba ispisa - print
 7.     Naredba ulaza - input
 8.     Generisanje slučajanog broja /RANDOM/ - funkcija random
 9.     Izdvajanje cifara
 10.     Naredbe ord i chr - ASCII tabela


 11.   LINIJSKA STRUKTURA
 12.     Linijska struktura - Algoritmi i Python programi
 13.     Linijska struktura - Programski jezici Python i BASIC
 14.     Linijska struktura - Algoritmi i programski jezici Python i BASIC
 15.     Linijska struktura - Programski jezici Python i Turbo Pascal
 16.     Linijska struktura - Programski jezici Python i Dev-Pascal
 17.     Linijska struktura - Programski jezici Python i C
 18.     Linijska struktura - Programski jezici Python i C++
 19.     Linijska struktura - Programski jezici Python i Java
 20.     Linijska struktura - Python programi - Frejm /FRAMES/
 21.     Linijska struktura - Izdvajanje cifara - Frejm /FRAMES/
 22.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Python-u

 23.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 24.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Obimi 64


 25.   RAZGRANATA STRUKTURA
 26.     Razgranata struktura - Python - Operatori poređenja
 27.     Razgranata struktura - Python - Logičke vrijednosti tačno ili netačno (istina i laž) /True i False/
 28.     Razgranata struktura - Algoritmi i Python programi
 29.     Razgranata struktura - Programski jezici Python i BASIC
 30.     Razgranata struktura - Algoritmi i programski jezici Python i BASIC
 31.     Razgranata struktura - Programski jezici Python i Dev-Pascal
 32.     Razgranata struktura - Programski jezici Python i C
 33.     Razgranata struktura - Programski jezici Python i C++
 34.     Razgranata struktura - Programski jezici Python i Java
 35.     Razgranata struktura - Python programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 36.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Python-u

 37.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 38.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Razgranata struktura - 723
 39.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Razgranata struktura - 724

 40.        Provjera znanja - Razgranata struktura (Quiz - test)
 41.        Razgranata struktura - Oba - Quiz 2. dio
 42.        Razgranata struktura - Test priprema - Oba 2. dio
 43.        Razgranata struktura - Oba 2. dio


 44.   CIKLIČNA STRUKTURA
 45.   FOR petlja
 46.     FOR petlja - Teorijska priprema
 47.     FOR petlja - Algoritmi i Python programi
 48.     FOR petlja - Programski jezici Python i BASIC
 49.     FOR petlja - Algoritmi i programski jezici Python i BASIC
 50.     FOR petlja - Programski jezici Python i Dev-Pascal
 51.     FOR petlja - Programski jezici Python i Turbo Pascal
 52.     FOR petlja - Programski jezici Python i C
 53.     FOR petlja - Programski jezici Python i C++
 54.     FOR petlja - Programski jezici Python i Java
 55.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 56.     FOR petlja - Python programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 57.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 58.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Python-u

 59.   FOR pelja u petlji
 60.     FOR pelja u petlji - Programski jezici Python i C programi
 61.     FOR pelja u petlji - Višestrukae petlje - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 62.     FOR pelja u petlji - Zadaci bez rješenja u Python-u


 63.   WHILE petlja
 64.     WHILE petlja - Algoritmi i Python programi
 65.     WHILE petlja - Programski jezici Python i BASIC
 66.     WHILE petlja - Programski jezici Python i Dev-Pascal
 67.     WHILE petlja - Programski jezici Python i C
 68.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 69.     WHILE petlja - Python programi - Frejm /FRAMES/
 70.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 71.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u
 72.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom

 73.   WHILE pelja u petlji
 74.     WHILE pelja u petlji - Višestrukae petlje - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 75.     WHILE petlja i petlji - Zadaci bez rješenja u Python-u


 76.   DO WHILE petlja
 77.     DO-WHILE petlja - BASIC i Python programi
 78.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 79.     DO-WHILE petlja - Python programi - Frejm /FRAMES/
 80.     Zadaci bez rješenja za DO-WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 81.     DO UNTIL petlja - Zadaci bez rješenja u Python-u


 82.   Dvocifreni i trocifreni brojevi
 83.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Frejm /FRAMES/
 84.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 85.   NIZ
 86.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Python programi - Frejm /FRAMES/
 87.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u Python-u

 88.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Python programi - Frejm /FRAMES/
 89.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Python-u

 90.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Python programi - Frejm /FRAMES/
 91.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Zadaci bez rješenja u Python-u

 92.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza/liste - Python programi - Frejm /FRAMES/
 93.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza/liste - Zadaci bez rješenja u Python-u


 94.   Lista
 95.     Lista - Zabilješke sa predavanja
 96.     Lista - List Comprehensions - Frejm /FRAMES/
 97.     Lista - List Comprehensions - Zadaci bez rješenja u Python-u


 98.   DVODIMENZIONALNI NIZ
 99.     MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/ - Teorijska priprema
 100.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Python-u

 101.     Dvodimenzionalni niz - Matrica - NumPy Array
 102.     MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/ - NumPy Array - Teorijska priprema
 103.     MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/ - NumPy Array - Frejm /FRAMES/
 104.     MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/ - NumPy Array - Zadaci bez rješenja u Python-u


 105.   String
 106.     String - Python programi - Frejm /FRAMES/
 107.     String - Zadaci bez rješenja u Python-u


 108.   TUPLE
 109.     TUPLE - Zabilješke sa predavanja


 110.   Riječnik /DICTIONARY/
 111.     Riječnik /DICTIONARY/ - Zabilješke sa predavanja


 112.   Funkcije /FUNCTIONS/
 113.     Funkcija /FUNCTION/ - Programski jezici Python i C
 114.     Funkcija /FUNCTION/ - Python programi - Riješeni zadaci
 115.     Funkcija /FUNCTION/ - Python programi - Frejm /FRAMES/
 116.     Funkcija /FUNCTION/ - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u (Dev-Pasca(


 117.   Riješeni zadaci
 118.     Riješeni zadaci 1 - Rješenja u programskim jezicima Python i C
 119.     Riješeni zadaci 1 u programskom jeziku Python - Frejm /FRAMES/
 120.     Riješeni zadaci - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python

 121.     Kombinovani zadaci 2 - Frejm /FRAMES/
 122.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python

 123.     Kombinovani zadaci 3 - Gotovi programi - priprema za aplikacije


 124. Dodaci /APPENDIX/
 125.    Izbor2 /CAMP2/
 126.    Genetski algoritam