Kreiranje novog foldera - NEW FOLDER
Redoslijed aktivnosti:
   1. WINDOWS EXPLORER
   2. FILE meni