Kreiranje novog foldera na DESKTOP-u

korak po korak              animacija