ELEMENTI WINDOWS-a
 
Prozor /WINDOW/
 

Prozor aplikacije /APPLICATION WINDOW/
Prozor dokumenta /
DOCUMENT WINDOW/
Dugme CONTROL menija /
CONTROL MENU BOX/
Naslov prozora /
WINDOW TITLE/
Naslovna linija /TITLE BAR/
Dugmad upravljanja veličinom prozora /
SIZING BUTTON/
Dugme
MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/
Dugme
MAXIMIZE /MAXIMIZE BUTTON/
Dugme
RESTORE /RESTORE BUTTON/
Dugme
CLOSE /CLOSE BUTTON/
Linija alata /
TOOLBAR/
Linija menija /
MENU BAR/
Radni prostor /
WORK SPACE/
Okvir prozora /
WINDOW BORDER/
Postupak promjene veličine prozora
Uglovi prozora /
WINDOW CORNERS/
Skrol-traka /
SCROLL BARS/
Pokazivač /
INSERTATION POINT/
Pokazivač miša /
MOUSE POINTER/
Linija statusa /
STATUS BAR/,