Home
Paint 1

Paint

 

Pokretanje ovog programa vrši se:

  1. Otvorimo Start meni
  2. Programs
  3. U polju Accessories kliknuti na Paint
  4. Program postavlja na ekranu radnu površinu sa altkama za obradu slike i pripadajućim menijima:

    U gornjem lijevom vrhu prozora nalazi se kontrolni meni Paint-a sa nazivom dokumenta, a ispod u drugom redu pored kontrolnog menija dokumenta slijedi niz padajućih menija i to: File, Edit, View, Image, Colors i Help. Otvaranje ovih menija ostvaruje se postavljanjem kursora i jednim klikom( ili tipkom Alt, kursorskim strelicama te tipkom Enter).

    Budući da su padajući meniji File, Edit i View dobro poznati korisnicima Windows-a, potrudićemo se da prikazemo objašnjenje menija Image:

Flip/Rotate(Ctrl+R) - rotacija slike

Stretch/Skew(Ctrl+W) - razvlačenje i košenje slike

Invert Colors(Ctrl+I) - inverzija boja

Attributes(Ctrl+E) - podešavanje dimenzija slike

Clear Image(Ctrl+Shift+N) - brisanje slike sa radne površine

Top    Paint 1