Home
Word Pad 1

Word Pad

 

Pokretanje programa vrši se:

  1. Otvorimo Start meni
  2. Programs
  3. U polju Accessories kliknuti na Word Pad
  4. Program postavlja na ekranu sledeći prozor
    sa standardnom i paletom za formatiranje teksta:

    U gornjem lijevom vrhu prozora nalazi se kontrolni meni Word Pad-a sa nazivom dokumenta, a ispod u drugom redu pored kontrolnog menija dokumenta slijedi niz padajućih menija i to: File, Edit, View, Insert, Format i Help. Otvaranje ovih menija ostvaruje se postavljanjem kursora i jednim klikom( ili tipkom Alt, kursorskim strelicama te tipkom Enter).

    Pored ovih menija postoje standardna paleta, zatim i paleta za formatiranje teksta, dok najveći prostor prozora zauzima radna površina.

New - kreira novi dokument.

Open - otvara postojeći dokument.

Save - snima aktivni dokument na zeljeno mjesto.

Print - štampa aktivni dokument.

Print Preview - prikazuje kompletnu stranu prije štampanja.

Find - pronalazi određeni tekst u dokumentu.

Cut - isjecanje izabranog teksta na Clipboard.

Copy - kopira izabrani tekst na Clipboard.

Paste - kopira tekst sa Clipboard-a.

Undo - poništavanje jedne ili više izvršenih akcija.

Date/Time - ubacuje datum i vrijeme u zeljenom formatu.

Top    Word Pad 1