FILL WITH COLOR - Popunjavanje zatvorenih kontura

 Primjeri 

 
Slike Slike Slike
Gif animacija Gif animacija Gif animacija