CONTROL PANEL -NETWORK

Opcija network u control panelu namjenjena je za podešavanje računara za pristupn određenoj računarskoj mreži. Network se sastoji od tri podmenija: configuration, identification i access control. 

CONFIGURATION: 
Kao što sama riječ kaže služi za konfigurisanje mrežnih komponenti koje se već nalaze na vašem računaru. U prozoru sa scroll barom se nalazi popis komponenti. Mrežne komponente se dijele na: klijenet, adaptere, protokole i servise. Ako se računar nalazi povezan u lokalnu LAN mrežu popis komponenti ce biti sledeći: 

Klijent: Client for Microsoft Networks 
Adapter: Lan adapter ( adapter vaše mrežne kartice ) 
Protocol: IPX/SPX compatible protocol 
Servis: File and printer sharing for Microsoft NetworksIzgled prozora configuration namjenjen za povezivanje računara na Internet: 

Klijent: Client for Microsoft Networks 
Adapter: Dial-up adapter ( modem ) 
Protocol: TCP/IP protocol 
Servis: File and printer sharing for Microsoft Networks 

Client for Microsoft Network: Standardni klijent za povezivanje računara u mrežu tipa Microsoft Network. Funkcija klijenta jeste da obezebjedi korištenje datoteka i printera sa udaljenog računara. 
Adapter: Adapter je u stvari taj hardver koji vas povezuje fizicki u mrežu. Ako je Dial-up adapter instalisan onda moramo znati da je u pitanju modem - uredjaj koji nas povezuje sa PPP ili RAS dial-up serverima ( serverima koji nas povezuju na Internet ). 
Protocol: Protokol je jezik uz pomoć kojeg kompjuteri komuniciraju. IPX protocol je namjenjen za komuniciranje računara unutar lokalne mreže a TCP/IP unutra globalne mreže ( Internet ) 
Servisi: Služe da omoguće razmjenu datoteka na mreži. 

Ispod prozora u kojem pišu komponente nalazi se 3 dugmeta: ADD, REMOVE i PROPERTIES. ADD dugme je aktivno stalno i služi da se doda neka od gore navedenih komponenti. REMOVE dugme je aktivno samo onda kad selektujemo neku komponentu i služi nam da je uklonimo iz naše mrežne konfiguracije. Dugme PROPERTIES služi da konfigurišemo posebno i odvojeno jednu po jednu komponentu.

Ispod dugmića se nalazi DROP DOWN meni u kojem odredjujemo koji će logon klijent biti aktivan ( kada koristimo mrežu aktivan logon je CLIENT FOR MS NETWORKS a kad je standarni solo računar u pitanju onda koristimo WINDOWS LOGON ). Logon je u stvari opcija koja se služi određenim klijentom da pristupi mreži. I na kraju prozora nalazi se dugme file and printer sharing. Klikom na njega otvara se prozorčić u kojem označavamo da li želimo dati pristup ličnim datortekama drugim korisnicima mreže i korištenje printera.

IDENTIFIKATION
Služi za identifikaciju računara na mreži. U prozor computername upišemo neko željeno ime našem računara a u prozor workgroups upišemo ime grupe kojoj pripada računar. Computer description je neobavezna opcija gde mozemo prosto opisati naš računar.

ACCESS CONTROL: Opcija u kojoj podešavamo način pristupa našem računaru od strane drugih radnih jedinica. Obično po defaultu je označen share level, opcija kojom dopuštamo pristup samo onim podacima na koje smo stavili opciju SHARE ( dijeli ).

Primjer: stavimo opciju share na nas hard disk c: kod podešavanja imamo opcije da ostali korisnici samo čitaju ili pišu i čitaju podatke naravno uz mogućnost postavljanja jedinstvene lozinke. Drugom opcijom group sharing navodimo ime računarske grupe koja može pristupii našem računaru obično bez mnogo kontrole