Tastatura KEYBOARD

Postupak startanja:
Control panel>Keyboard
Otvara se dijalog prozor sa 2 stranice: speed, language 

1.SPEED:

a)Repeat delay
Mogucnost biranja koliko dugo treba da držimo pritisnutu tipku da bi se odredeni karakter ponavljao.

b)Repeat rate
Mogucnost biranja kojom brzinom da se odredeni karakter ponavlja.

c)Click here and hold down a key to test repeat rate
Prostor za testiranje gore navedenih opcija.

d)Cursor blink rate
Mogucnost biranja brzine kojom ce kursor nestajati i pojavljivati (blinkati).

 
 Napomena: Zajednička dugmad:
    DUGME OK               Prihvatanje promjena i zatvaranje prozora.
    DUGME CANCEL    Odustajanje od promjena i zatvaranje prozora.
    DUGME APPLY        Prihvatanje promjena bez zatvaranja prozora. 
  
2.LANGUAGE:

a)Installed keyboard languages and layouts
Prozor sa pregledom instaliranih jezika koje podržava tastatura.

b)Dugme Add
Služi za dodavanje jezika koje ce tastatura da podržava. Klikom na njega se otvara novi prozor za izbor jezika koji možemo dodati. 

c)Dugme Properties
Služi za izbor i podešavanje rasporeda tipki za odabrani jezik.

d)Dugme Remove
Služi za uklanjanje odabranih jezika.

e)Dugme Set as default
Služi za odabir glavnog jezika izmedu više navedenih.

f)Switch languages
Služi za biranje kratice na tastaturi za brzu promjenu jezika.
Možemo birati da je kratica:

- Lijevi Alt + Shift
- Ctrl + Shift
- Nema kratice

g)Enable indicator on taskbar
Mogucmost prikazivanja trenutno korištenog jezika u taskbaru.