Miš Mouse 
Postupak startanja:
Control panel>Mouse

Otvara se dijalog prozor sa 3 stranice: buttons, pointers, motion.

1. BUTTONS:

a) Button configuration
Mogucnost biranja koje dugme da bude primarno, a koje sekundarno.

b) Double-click speed
Mogucnost biranja kojom brzinom treba da pritisnemo dugme miša dva puta da bi racunar reagovao.

c) Test area
Prostor na kojem provjeravamo Double-click speed. 

 
 


2. POINTERS:

a) Scheme
Mogucnost biranja ponudjenih windows sema kursora i strelica.

b) Dugme Save as…
Omogucava korisniku da odabranu semu sacuva pod odredjenim imenom.

c) Dugme Delete
Omogucava korisniku da izbrise odredjenu semu.

d) Prozor sa horizontalnim klizacem
Prikazuje izgled kursora izabrane seme u svim stanjima racunara (npr. kada je racunar zauzet, kada racunar radi u pozadini itd..).

e) Dugme Use default
Omogucava korisniku da vrati semu koju racunar koristi kao standardnu.

f) Dugme Browse…
Omogucava korisniku da traži semu kursora u drugim fajlovima.
 
 
3. MOTIONS: 


a) Pointer speed
Mogucnost biranja brzine kretanja kursora.

b) Pointer trail
Mogucnost ukljucivanja i podesavanje duzine traga kursora. 

c. DUGME OK
Prihvatanje promjena i zatvaranje prozora.

d. DUGME CANCEL
Odustajanje od promjena i zatvaranje prozora.

e. DUGME APPLY 
Prihvatanje promjena bez zatvaranja prozora.