INSTALIRANJE MODEMA

 

Da bi smo insalirali modem u naš računar iz CONTROL PANELA prvo što treba da znamo je o kojem se modemu radi i da li imamo drajvere za taj modem.

Ako imamo drajvere onda je najbolje da njih insaliramo ali i ako nemamo možemo prepustiti WINDOWS-u da ga on sam pronađe i instalira.

NAPOMENA: ovaj postupak koji ću vam prikazati je demostriran na operativnom sistemu WINDOWS MILLENNIUM, razlika između njega i WINDOWS-a 98 je zanemarljiva kada je instliranje modema upitanju.

PRVI KORAK:

Prvo što treba da uradimo je to da u CONTROL PANEL-u kliknemo na ikonicu MODEMS ( kod WINDOWS-a 98 ikonica nije data u listi kao na ovoj slici nego u prozoru).


SLEDEĆI KORAK: Klik na MODEMS opciju na slici.