INSTALIRANJE MODEMA 
2.  MODEMS PROPETIS

 

U modems PROPETIS-u idemo na ADD tu postoje još i dugmad REMOVE (uklanjanje nekog modema) i PROPERTIES (podešavanje parametara modema).

 

SLJEDEĆI KORAK: Klik na ADD dugme na slici.