ADD NEW HARDWARE
1.dio

Ikona iz Control panela koja nam omogućava da dodamo nove komponente našem sistemu (hardver). Klikom na nju otvara se prozor tzv. Add new hardware wizard.

 

Slijedeći korak: klik na dugme NEXT