ADD NEW HARDWARE
2.dio

Prije svega moramo zatvoriti sve otvorene programe. Kada to uradimo, da bi počeli sa instaliranjem novog softvera za našu novu komponentu kliknućemo na dugme Next. Poslije toga računar nam daje obavještenje da će windows tražiti sve nove priključke u sistemu i daje upozorenje da će pri toj radnji možda ekran da pobijeli, ali da je to sasvim normalno. Za dalji nastavak kliknemo na Next za odustajanje Cancel a za povratak na prethodni korak klik na Back.

Poslije toga Windows je spreman da sam detektuje da li ima novih komponenti koje su priključene ili mi možemo da sami unesemo šta će da instalira time što ćemo kliknuti na dugme pored kojeg piše NO. Ako se odlučimo ipak da windows sve odradi sam, kliknemo na YES (što se ujedno i preporučuje).