Kopiranje iz aplikacije u aplikaciju

Korak po korak
Animacija

Tri aplikacije
Korak po korak
Animacija