CONTROL PANEL

= služi za podešavanje komandi na računaru.

= može se otvoriti: 
1. putem Windows Explorer-a 
2. Start – Settings – Control Panel 
3. Putem ikone “My computer”.Na glavnoj liniji menija, u Control Panel-u, nalaze se ikone sa sledećim opcijama:

1. Up One Level – za prelazak u druge opcije (C:, A:,…) 
2. Cut – ikona za ukidanje pojedinih opcija 
3. Copy&Paste – ikone za kopiranje opcija 
4. Undo Delete – ikona za brisanje prethodne komande 
5. Delete – ikona za brisanje pojedinih opcija 
6. Properties – ikona za uvid u mogućnosti koje se nalaze u C. Panel-u 
7. Velike ikone/Male ikone – ikone se mogu prikazati kao velike I male 
8. List&Details – ikone za listanje opcija I za detaljnije informacije o opcijama     .


Accessibility Options – menja opcije pristup vašem računaru.

Add New Hardware – dodavanje novog Hardware-a.

Date/Time – promena informacija vezanih za datum, vrijeme i vremensku zonu.

Power – promena opcija vezanih za napajanje sistema.

Internet Options – promena instrukcija vezanih za internet.

Sounds – promena sistema I programa zvuka.

Mouse – promene komandi vezanih za miša.

Multimedia – promena komandi vezanih za sredstva multimedija.

Add/Remove Programs – postavljanje - dodavanje i brisanje programa.

Passwords – promena lozinki I podešavanje sigurnosnih opcija.

Regional Settings – promena izgleda brojeva, valuta, datuma i vremena.

Modems – instaliranje novog modema/promena parametara modema.

Fonts – pregled, dodavanje i uklanjanje fontova s vašeg računara.

VirusScan – započinanje i završetak skeniranja virusa na vašem računaru.

Network – konfiguracija mreže hardware-a I software-a na vašem računaru.

Display – promena komandi vezanih za ekran računara.

Printers – dodavanje drajvera i promjena parametara štampača.

Keyboard – promena komandi vezanih za tastaturu.

System – informacije o sistemu.