Paint
okurzenje

meniji

Animacije

linija - parametri
linija primarna

linija sekundarna

elipsa

pravougaonik

zaobljeni pravougaonik

Primjeri:

Primjeri01