Windows Explorer

 

WINDOWS EXPLORER omogućava prikaz svih fajlova i foldera na računaru.

Izgled - Dijelovi prozora Windows Explorera

II Rad sa folderima

Kreiranje foldera - NEW FOLDER

Označavanje fajlova i foldera - SELECT

Prikaz fajlova i foldera - VIEW

Sortiranje foldera i fajlova - SORT