Meni /MENU/
CONTROL meni /CONTROL MENU/
Otvaranje i zatvaranje

Svi prozori u WINDOWS-u u gornjem lijevom uglu imaju ikonu aplikacije ili dokumenta (zavisno da li je to prozor aplikacije ili dokumenta). Ovo dugme se zove dugme CONTROL menija prozora aplikacije/dokumenta. Klikom na dugme CONTROL menija prozora aplikacije/dokumenta otvara se CONTROL meni /CONTROL MENU/. Ponovnim klikom se zatvara CONTROL meni.

Tabela 1. CONTROL meni

CONTROL meni /CONTROL MENU/ - WINDOWS klasični stil CONTROL meni /CONTROL MENU/ - WINDOWS XP stil


Tabela 2. Opcije CONTROL menija 

Opcije CONTROL menija Opis opcija
MINIMIZE Minimizira prozor na dugme aplikacije i liniji poslova.
MAXIMIZE Maksimizira prozor na dugme aplikacije na veličinu ekrana.
RESTORE Vraća prozor na prethodnu veličinu.
MOVE Pomjeranje prozora tipkama tastature
SIZE Promjena veličine prozora tipkama tastature
CLOSE Zatvaranje prozora

Meni    Index