Meni /MENU/
Odlike padajuĉeg menija /DROP DOWN MENU/

Naredbe u WINDOWS-u su  predstavljene opcijama. Opcije su prema grupama aktivnosti grupisane u menije.
Meni se sastoji od opcija menija /ITEM/ koje su podjeljene u grupe menija i razdvojene linijom. Klikom na opciju izvodi se opcija menija. Na vrhu svakog padajuĉeg menija nalazi se naslov - zaglavlje menija /HEADINGS/. Naslovi menija formiraju liniju menija /MENU BAR/.

Tabela 1. Meni

Padajuĉi meni /DROP DOWN MENU/

 Opis

Meni se sastoji od:
 - Linija menija /MENU BAR/
 - Naslova menija /HEADINGS/
 - Opcije menija /ITEM/.
 - Grupe menija

   

Grupe menija

 

___   Grupe menija

   

Opcije menija /ITEM/

 

_____   Opcije menija /ITEM/
_____   Linija menija /MENU BAR/

   

Naslovi - zaglavlja menija /HEADING/

 

Naslovi - zaglavlja menija /HEADINGS/. Primjeri naslova menija: FILE, EDIT, FORMAT, VIEW,

   

Linija menija /MENU BAR/

 

Meni se sastoji od:Linija menija /MENU BAR/ se sastoji od naslova menija /HEADINGS/.
   

Dijelovi menija

 

Meni se sastoji od:
 - Linija menija /MENU BAR/
 - Naslova menija /HEADINGS/
 - Opcije menija /ITEM/.
 - Grupe menija

Meni    Index