KOLONA /COLUMN/
Klikom na FORMAT otvaraju se mogućnosti za uređivanje teksta. Između ostalih, tu se nalaze i KOLONA (COLUMN).

Za rad na ovoj opciji ponovno je potrebno ući u opciju FORMAT u kojoj ćemo aktivirati COLUMNS.
Klikom na opciju COLUMNS otvaraju nam se mogućnosti za pravljenje kolona u željenom tekstu/dokumentu.
 
Prva opcija koja nam stoji na raspolaganju jeste PRESETS. Ona omogućava da izaberemo između ponuđenih opcija: jednu, dve kolone, desnu ili levu pojačanu stranu).
Ukoliko se radi o novinskim člancima, pomoću unosa broja pod opciju NUMBER OF COLUMNS možemo sami uneti željeni broj kolona koji želimo imati u celom dokumentu ili u jednom njegovom delu.
Pod opcijom WIDTH AND SPACING možemo odrediti dužinu pojedinih kolona u centimetrima i definisati razmak između istih (pod uslovom da ima više od jedne kolone).
Uključenjem opcije EQUAL COLUMN WIDTH, sve kolone će biti iste veličine. Isključenost ove opcije omogućava da samostalno određujemo (pomoću strelica), dužinu pojedinih kolona i ponuđenih razmaka među njima. Opcija LINE BETEEN omogućava da kolone budu dodatno odeljene jedna od druge linijama.
Opcija APPLY TO nam omogućava da izabrani sistem kolona primenimo na ceo tekst/dokument ili samo za deo koji smo označili pa do njegovog kraja.
Aktiviranjem opcije START NEW COLUMN, označeni deo teksta možemo ponovo deliti na nove kolone.
Mogućnost podele teksta na kolone se može izvršiti i klikom na ikonu Columns koja se nalazi na Toolbar-u ekrana.