PARAGRAF /PARAGRAPH/
Klikom na FORMAT otvaraju se mogućnosti za uređivanje teksta. Između ostalih, tu se nalaze i PARAGRAF (PARAGRAPH).

 

 

1. FORMAT meni