INSERT PICTURE - Insert Chart

Ovaj prozor dobijamo ako se odlucimo za opciju Insert Chart, odnosno da ubacimo grafikon kao sliku u WORD-u.
Peta opcija koju nam nudi word je ubacivanje slike iz skenera ili kamere.

Home