Frames – Frejmovi

Da bismo ušli u opciju Frames potrebno je da kliknemo na opciju Format gde će nam se otvoriti padajući meni u kojem biramo opciju Frames, a u tu imamo dvije mogućnosti. Možemo otvoriti Table of Contents in Frame, tj, da vidimo sadržaj već postojećeg frejma, ili New Frames Page, odnosno da otvorimo novu stranicu sa frejmovima. (prikazano na slici 1.)

Slika 1. (ulazak u opciju Frames)

Dakle, kada kliknemo New Frames Page otvara nam se novi (prazan) dokument sa prozorčićem kojeg vidite na slici 2.. Na tom prozorčiću kao što se vidi imamo više opcija. Idući sleva na desno prva opcija je, već gore spomenuta, Table of Contents in Frame. Naredne četiri opcije se odnose na pravljenje novih frejmova na stranici koju smo otvorili. Prvi koji vidimo sa leve strane New Frame Left služi za pravljenje novog frejma sa leve strane. New Frame Right je za novi frejm sa desne strane, New Frame Above je za frejm iznad, a New Frame Below je za novi frejm ispod. Prvi od dva preostala dugmića sa desne strane (sa crvenim X) je Delete Frame, obriši frejm. I poslednji dugmić je Frame Properties, odnosno svojstva frejma (detaljnije u sledećem odeljku i na slici 3.).

 

Slika 2. (Frejmovi)

U prozorčiću Frame (slika 3.) vidimo da odmah ispod piše General, znači tu se nalaze uopšte podaci o frejmu. U opciji Initial page možemo da ukucamo internet adresu neke stranice ili nekog dokumenta. Kada smo upisali adresu samo je još potrebno da kliknemo Link to file. I prilikom svakog otvaranja frejma kojeg ste odredili otvoriće se to što ste ukucali. Ispod toga imamo prostor za ukucavanje naziva tog frejma (Name).

U donjem delu prozorčića (Size) imamo mogućnost da odredimo širinu (Width) i dužinu (Height) frejma (levo), i mjera (Measure in) u kojoj određujemo, ona može biti u inčima, procentima (koliko zauzima ekran) ili relativna.

Slika 3.

U ovom prozorčiću ćemo se pozabaviti granicama frejma (Frame Borders). Na početku nam se odmah daju dvije mogućnosti: No borders – da se ne vide granicne linije frejmova i Show all frame borders – da se vide linije frejmova. Ako odaberemo ovu drugu opciju onda možemo i da podešavamo debljinu linija (Width of border) i boju granicnih linija (Border color).

Individual Frame opcija se odnosi na pojedinačne frejmove. Imamo mogućnost prikazivanja skrolbarova za frejmove kojima je to potrebno. I imamo tri opcije: da ih pokazuje uvek (Allways), ako je potrebno (If needed) i nikad (Never). Desno je opcija Frame is resizable in browser, odnosno da li želimo da nam frejm bude fiksan ili da se može pomjerati.

Slika 4.