DRAWING - WORD crtanje u Wordu

LINE (LINIJA) Ovo je početak. Klikom na ovu opciju, u aktuelnom dokumentu umesto strelice ili kursora pojavljuje se znak plus. Primarnom tipkom miša zatim iscrtavamo osnovnu liniju, po potrebi pravu ili krivu, koje su oivičene kvadratićima tj. modifikatorima kojima će se kasnije dobijena linija moći uvećavati ili smanjivati. Linija je prenosiva i podleže raznim promenama.

LINE STYLE (VRSTE LINIJA) U padajućem meniju pojavljuje se niz linija različitih debljina linija od 1/4 pt. do 6 pt. U podopciji MORE LINES, korisnik može da bira boju linija, njihovu debljinu, način na koji će linija počinjati i završavati se, koliko će biti udaljena od texta; hoće li biti postavljena ispod ili iza texta, hoće li se pomerati zajedno sa textom ili ne...

DASH STYLE (OBLIK LINIJE)

Iako ima malo drugačiji naziv, ova opcija takođe pomaže u raznolikosti vrsta linija koje koristimo. Među ponuđenima su isprekidane linije, tačkasta struktura, sa većim ili manjim razmakom...