DRAWING - WORD crtanje u Wordu

RECTANGLE ( KVADRAT) & OVAL (KRUG)

Opcije za kvadrat i krug su izdvojene iz AUTOSHAPES jer ih korisnik mnogo češće koristi nego ostale. Sekundarnom tipkom miša na kvadrat, iz padajućeg menija biramo CUT, COPY, PASTE ukoliko žeimo iseći ili kopirati taj oblik;

Tu je i opcija ADD TEXT za dodavanje teksta u okviru kvadrata, kada to postaje njegov neraskidivi sadržaj; Tekst se ne može pisati preko kvadrata sve dok se ne aktivira opcija ADD TEXT!!!

Opcije GROUP, UNGROUP i REGROUP aktiviramo ukoliko želimo da više iscrtanih objekata spojimo u jedan radi lakše obrade. Držeći Shift dok selektujemo objekte jedan po jedan, mi "lepimo" te oblike jedan za drugi, ali tada je onemogućeno upisivanje texta u njih!

Sledeća opcija je ORDER (naša omiljena). Njome pomeramo iscrtani oblik: iza i ispred svih mogućih crteža, ispred ili iza u odnosu na neki drugi oblik i ispred ili iza teksta. Saljemo ga znači kao pozadinu ili kao dominantnu figurana u dokumentu.