DRAWING - WORD crtanje u Wordu

LINE COLOR (BOJA IVICA)

Služi za podešavanje boje ivica nekog oblika.
Ivica tj. linija može ostati nevidljiva - NO LINE, ili možemo birati boje i uzorke iz paleta.

FONT COLOR (BOJA SLOVA)

Među bojama za fontove postoji 16 različitih u paleti od crne do bele. Ovakva podela postoji i kod odabira boja u Outlook Expressu pri korištenju E-maila.