DRAWING - WORD crtanje u Wordu

SELECT OBJECTS & FREE ROTATE

Ovo su opcije za selekciju objekata (kursor koji prelazi u strelicu) i za rotiranje objekata.
Rotacija se vrši u svim pravcima (ugao do 360 stepeni).

TEXT BOX (OKVIR ZA TEKST)

Biranjem ove opcije, mi biramo veličinu okvira u koji ćemo smestiti tekst. Taj okvir se ponaša kao kvadrat kome je aktivirana opcija ADD TEXT i sadržaj postaje neraskidiv od forme. I ova opcija je izdvojena na meniju kao posebna jer se češće koristi od ostalih.