RASPORED
Primjeri ispisa rasporeda (korištenje tabela i parametara tabele)
1 Raspored 01 crno-bijela tabela
2 Raspored 02 ALIGNMENT - poravnanje
3 Raspored 03_1 LINE WEIGHT - Različita debljina linija   1. dio
Raspored 03_2 LINE WEIGHT - Različita debljina linija   2. dio
Raspored 03_3 LINE WEIGHT - Različita debljina linija   3. dio
4 Raspored 04_1 FONT COLOR - boja slova
Raspored 04_2 FONT COLOR - boja slova   2. dio
5 Raspored 05 SHADING - sjena
6 Raspored 06 SHADING COLOR - sjena boja