Njemačka idealistička filozofija

Opis:

Iz nauke o šematizmu  čistih pojmova razuma slijedi nauka o osnovnim stavovima čistog razuma. Razum proizvodi a priori stanovite principe  koji regulišu  objektivnu upotrebu razuma. Stoga nam i tabela kategorija pruža putokaz za tabelu osnovnih stavova.
2) princip koji odgovara kategoriji kvaliteta zove se ''anticipacija opažaja''.
Glasi: U svim pojavama ono što je realno ima intenzivnu veličinu;

Zadaci:

Koji princip odgovara kategoriji relacije i tako omogućava naše iskustvo?

Index