abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Quiz sa slikama 1. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija Iz nauke o šematizmu čistih pojmova razuma slijedi nauka o osnovnim stavovima čistog razuma. Princip koji odgovara kategoriji kvaliteta zove se:
Postulat empiričkog mišljenja
Postulat opažanja
Analogija iskustva
Anticipacija opažaja
Aksiom opažaja