abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Quiz sa slikama 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija Fihteova filozofska misao polazi od problema nastalog unutar:
Kritike moći suđenja
"Osnovne crte filozofije prava"
"Dvije prolegomene"
Kritike praktičnog uma
Kritike čistog uma