abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija -Quiz bez slikama 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija Država je po Fihteu rezultat:
Objektivnog duha
Društvenog ugovora
Postojanja klasa
Postojanja proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa
Božanska tvorevina