abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Kantova "Kritika praktičnog uma" odgovara na:
Etičko pitanje
Aksiološko pitanje
Gnoseološko pitanje
Antropološko pitanje
Estetsko pitanje