abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Pripremni test bez slika - 1. dio

Pitanje broj: 1

Kantova najznačajnija djela su:
"Filozofija umjetnosti", "Sistem transcendentalnog idealizma"
"Učenje o nauci", "Zatvorena trgovačka država"
"Kritika čistog uma", "Kritika praktičnog uma", "Kritika moći suđenja"
Univerzalnog, nužnog i istinitog
Ne-Ja