abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Hegelovu filozofiju prirode (vidljivo iz Hegelovog djela "Enciklopedija filozofskih nauka) čine učenja:
Mehanika, fizika, organika (organska fizik
Mehanike, organske fizike i
Apsolutna mehanike, organske fizike i antropologije
Ja, Ne-ja i Apsolutno-ja
Mehanike, fizike i geologije