abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Pripremni test bez slika - 2. dio

Pitanje broj: 1

Hegelova dijalektika je:
Prikaz svijeta iz svijesti
Prikaz borbe suprotnosti
Nauka nad naukama
Prikaz supstancije kao subjekta
Prikaz antinomija uma