abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Test bez slika - sva poglavlja

Pitanje broj: 1

Kako se imenuje Kantova filozofija?
Apsolutni idealizam
Objektivni idealizam
Subjektivni idealizam
Solipsizama
Transcendentalni idealizam