abc Filozofija - Njemačka idealistička filozofija - Test sa slikama - sva poglavlja

Pitanje broj: 1

"Idejni svijet umjetnosti i realni svijet objekata produkti su iste djelatnosti" . To je misao:
Hegela
Šelinga
Fihte
Ruso
Kanta