Rječca ne
Pisanje rječce ne ispred glagola
Autor: Jelena Tešić i saradnici

Odrična rječca ne načelo ne piše odvojeno kad se upotrebljava kao negacija u glagolskom sistemu i u rečenici, a spojeno u tvorbi imenica, pridjeva i priloga.
Srastanje negacije s glagolskim oblicima ograničeno je na pomoćne i njime srodne glagole (neću, nisam, nemam, nemoj, nestati, nedostajati, negodovati).
Glagoli nestati, nedostajati danas nemaju smisao odričnih oblika.
Iako pripada sistemu glagolskih oblika, trpni pridjev se piše spojeno s negacijom ne, kao i pravi pridjevi: nepisan, nenapisan, neprepisan.
To važi i za popridjevljene glagolske oblike-radni pridjev i glagolski prilog (neuspio, nepostojeći, neodgovarajući).

 

 

    Index