Pisanje rječce ne ispred glagola

Pitanje broj: 1

______ zadaću.
Nepišem
Ne pišem