Mobilne komunikacije

Borislav Tadić
MOBILNE KOMUNIKACIJE
Prvo dopunjeno elektronsko izdanje, 10/2001

Prva besplatna elektronska knjiga o mobilnim komunikacijama na ovim prostorima. Autor 30 radio-emisija o mobilnim komunikacijama Link:monolit, Borislav Tadić, priredio je objašnjenja pojmova vezanih za mobilnu telefoniju.

U prvom dopunjenom izdanju pdf e-knjige "Mobilne komunikacije" možete pronaći:

- više od 40 objašnjenih termina (sa prevodima) vezanih za mobilne komunikacije
- više od 170 relevantnih akronima iz engleskog jezika
- linkove na Web rječnike, na engleskom, njemačkom i českom jeziku, i diskusione grupe, u ovoj oblasti
- linkove na Web prezentacije proizvođača mobilnih telefona i njihove rječnike
- tekstove o razvoju i stanju u oblasti mobilnih komunikacija u svijetu i kod nas, mobilnom bon-tonu, te satelitskoj telefoniji
- pozivne brojeve svih zemalja svijeta i nove pozivne brojeve gradova u BiH, RH i SRJ.

Autor knjige je dosada uređivao nekoliko serijala radio-emisija, časopisa i Web magazina. Koautor je emisija iz ciklusa Netty, čija je tema Internet u RS i BiH.

E-knjiga "Mobilne komunikacije" je besplatna.
Tekstovi se mogu distribuisati i koristiti uz isključivu dozvolu autora.


Download (oko 300 KB)
Kliknite desnim tasterom na link i izaberite opciju 'Save Target As'

Kontakt e-mail : borislav.tadic@znanje.org