Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Arkanđelo Koreli
    Arcangelo Corelli (Arkanđelo Koreli) rođen u Fusignano, 17.2.1653, a umro je u Rimu, 8.1.1713. Bio je značajan italijanski violinist i kompozitor barokne muzike.

    Prvi uspjeh stekao je u Parizu sa 19 godina, i do tad je već stekao evropsku reputaciju. Iz Pariza, uputio se za Njemačku, u Bavarsku 1681, u službi princa; između 1680 do 1685 proveo je značajno vrijeme u kući prijatelja violinsta I skladatelja Cristiano Farinelli – ja, za koga se smatra da je bio ujak proslavljenog kastrata Farinelli –a. 1685 bio je u Rim –u, I bio je miljenik Pape.

    Način sviranja koji je prenio učenicima kao što su Francesco Geminiani, i Pietro Locatelli, I mnogi drugi, bio je od vitalnog značaja za daljnji način sviranja violine Govori se da je Corelli za sve violinste-skladatelje 18 stoljeća Italije bio ‘’ikona’’ u koju su gledali prilikom daljnjeg razvoja načina sviranja I skladanja.

    Corelli je pogreben u Pantheon u Rim –u.

    Šest zbirki koncerata, sonata I malih djela za violinu, I druga djela se pripisuju Corelli – u. Najzačajnija djela su ‘’XII Suonati a violino e violone o cimbalo (Rome, 1700)’’, 12 končerta grosa, opus 6..<< prethodna