Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Bendžamin Britn
    Edward Benjamin Britten, baron Britten od Aldeburgha (1913. - 1976.) je bio britanski kompozitor i pijanista.Najznačajnija je ličnost engleske muzike XX veka. Jedan je od osnivača Engleske operske grupe i muzičkog festivala u Aldeburghu. Komponovao je opere, koncerte i pesme uz orkestar i klavir. Britten je prvi nakon Perslovog vremena koji je ponovo pobudio interes svetske muzičke javnosti za englesku muziku. Njegovo stvaranje odlikuje se, kako invencijom i originalnošću, tako i uravnoteženošću i bleštavom kompozitorskom tehnikom.

     Bio je mnogostran. On ukusno dorađuje narodne pesme, prerađuje dela starih majstora i piše muziku za film i radio. U originalnim delima gotovo nema oblika u kome se nije oprobao. U njegovim vokalnim delima vidi se znalačko tretiranje ljudskog glasa, kako u pogledu melodijskih linija koje predstavljaju pravi belkanto modernog stila tako i u prenošenju izražajno-govornog izraza i ritma. Britn je bio majstor instrumentacije. On ima sposobnost da sa malo sredstava izrazi raznovrsna kontrastna raspoloženja.

     Njegove opere su ostvarenja snažnog muzičkopsihološkog izraza, zanimljivog stila i zaokružene forme. Orkestar je pretežno tretiran kao instrument pratnje, koji dopunjuje sadržaj vokalnih deonica. Ali, u odlomcima koje ispunjava sam orkestar, on postaje nezamjenjiv tumač psihičkih scenskih dešavanja.

Poslušajte:
   „Vodic kroz orkestar za mlade“
   „San letnje noci“
   „ Otmica Lutecije"






<< prethodna