Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Cezar Kjui
    Kjuj, Cezar Antonovič (rus. Цезарь Антонович Кюи), 1835-1918, ruski kompozitor i kritičar, rođen u Vilni, u porodici oficira Napoleonove vojske. Rano je ispoljio interesovanje za muziku pišući u duhu Šopena. Harmoniju i kontrapunkt je učio kod S.Monjuška. Godine 1851. upisao se u Inženjersku školu u Petrogradu, gde je završio i Inženjersku akademiju. Upoznavši se sa Balakirjevim (1856.god), ponovo se zainteresovao za muziku.

    Oduševljen ruskim nacionalnim izrazom, napisao je više opera i instrumentalnih kompozicija (naročito kamernih). Međutim, najveći umetnički dojam ostvario je solo-pesmama. Pored komponovanja, Kjui se bavio i kritikom, pišući osvrte na dela Musorgskog i R.Korsakova, kao i publicistikom. Nedovoljno snažan da delima da lično obeležje (osim u solo pesmama), a nedosledan u korišćenju ruskih nacionalnih motiva, Kjui se danas pominje isključivo kao jedan od članova kružoka Petorice.

Važnija dela:
  Opere: Kavkaski zarobljenik, Angelo Saracen, Mateo Falkone, Kapetanova kći;

  Orkestarska: Koncertantna svita za violinu i orkestar, tri svite op.20, 38, i 43, Tri skerca;

  Kamerna: Tri gudačka kvarteta, op.45, 68, 91, Mala svita i sonata za violinu i klavir;Poslušajte:
   "Kavkaski zarobljenik"
   "Koncertantna svita za violinu i orkestar"
   "Kapetanova kći"


<< prethodna