Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Johan Štraus Mlađi
    Johan Štraus rođen je u Beču, 25. oktobar 1825. i umro je u istom gradu 3. juna 1899. godine. Bio je austrijski kompozitor, dirigent i violinista. Sin Johana Štrausa (starijeg) je bio proslavljeni "kralj valcera" i jedan od glavnih predstavnika klasične bečke operete.

    Studirao je kompoziciju. Debitovao je 1844. sa svojim orkestrom u bečkom predgrađu Heitzingu. Od 1847. priređivao je koncertne turneje po evropskim zemljama, a 1872. i po SAD.

    Komponovao je 168 valcera, 117 polki i niz četvorki, marševa, mazurki, galopa i 16 opereta. Klasični bečki valcer umetnički je usavršio i podigao ga na nivo koncertne orkestarske muzike. Svojom raspevanom i prijemčivom melodikom njegovi su valceri osvojili svet i ostali popularni više od jednog veka, a naročito „Na lepom plavom Dunavu“, „Priče iz Bečke šume“, „Bečka krv“, „Jutarnje novine“, „Prolećni zvuci“, „Carski valcer“, „Picikato-polka“, „Trič-trač polka“.

    Klasičnu bečku operetu Štraus je muzički obogatio i doveo do vrhunca delima „Šišmiš“ i „Baron-ciganin“ koja su dala putokaz daljem razvoju dva tipa operete. Veliku su populrnost stekle i operete „Jedna noć u Veneciji“ i „Bečka krv“, a napisao je i operetu Jabuka, čija se radnja odigrava u južnoj Ugarskoj, u srpskim krajevima kako stoji u libretu, i koja opisuje narodne običaje Srba i prati dvojicu plemića, Mirka i Vasu iz Gradinca. Otac mu je branio da se bavi muzikom.<< prethodna