Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Johanes Brams
    Johannes Brahms (Hamburg, 1833 — Beč, 1897) bio je nemački kompozitor. Jedan je od predstavnika kasnog romantizma, bio je izvrstan pijanista i plodan kompozitor.
    Otac mu je bio bio kontrabasista. Roditelji su nameravali da stvore od mladog Johanesa pravog orkestarskog muzičara, te on počinje kod svog oca da uči violinu, violončelo i hornu. Karijeru je ipak započeo kao pijanistički virtuoz.
    Robert Šuman mu je, upoznavši ga 1853. godine, pomogao da se afirmiše kao kompozitor, predstavivši ga muzičkoj javnosti i zauzimajući se za objavljivanje njegovih dela.
    Polazi od klasičnog i baroknog nasleđa, ali je njegov muzički izraz u osnovi romantičarski. Svoje zrelo životno i stvaralačko razdoblje, proveo je u Beču, gde su nastala sva njegova remek-dela. U Bramsovom opusu nalaze se sve glavne instrumentalne i vokalne vrste, izuzevši opere.

<< prethodna