Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Josif Marinković
    Josif Marinković je jedan od najvećih kompozitora Srbije sa kraja XIX i početka XX vijeka.

     Obrazivanje je sticao u Petrovaradinu, Vrbasu i Novom Sadu.Osnovno muzičko obrazovanje pružio mu je profesor Dragutin Blažek na Učiteljskoj školi u Somboru.Između 1873. i 188. godine Marinković je studirao muziku u klasi Frantiseka Skuherskog u Orguljaškoj školi u Pragu.

     Ktatko vrijeme je proveo u Beču od 1886. do 1887. godine učeći kod Edvarda Helsinka na Univerzitetu.Vratio se u Beograd 1881. godine i tu je ostao do smrti.

     Radio je kao dirigent u sledećim horovima: „Prvo srpsko penačko društvo“ , „Obilić“ , „Srpsko jevrejsko horsko društvo“ i dr.

     Komponovao je i istovremeno radio kao nastavnik muzike na teološkom seminaru Učiteljskoj školi i Drugoj muzičkoj gimnaziji.Postao je dopisni član Srpske akademije nauke i umjetnosti 1907. godine. Marinkovićev stvaralački opus čine uglavnom vokalna dijela:svjetovne i duhovne kompozicije, zatim solo pijesme i horovi uz pratnju klavira.

Poslušajte:
   „Ala je lep ovaj svet“
   „Molitva“
   Liturgija, za mešoviti hor


<< prethodna