Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Moris Ravel
    Moris Ravimages Ravel (1875-1937) je rodjen u mestu Sibur u Pirinejima, otac mu je bio muzičar amater. Sa četrnaest godina je upasao konzervatorijum u Parizu. Kao čuveni kompozitor 20.-og veka provodio je mondenski život priredjujući koncertne turneje po Evropi, SAD, Kanadi i Maroku. Naklonjen je impresionističkoj orijentaciji ali i starim muzičkim oblicima. Tako da se može reći da je on tvorac nekog “modernizovanog klasicizma”. Njegova dela pripadaju području klavira, kamerne, orkestarske, vokalne muzike i muzike za pozorište.

     Od klavirskih kompozicija izdvajaju se Pavana umrloj infantkinji, Igra vode, Ogledala, Noćni gospar, Kuprenov grob.

     Svita Moja majka guščarka je nastala na osnovu dečijih priča.

     Interesantan je njegov Klavirski koncert za levu ruku koji je komponovao za austrijskog pijanistu koji je izgubio ruku u ratu.

     Komponovao je opere Dete i čarolija, Španski sat kao i balet Dafnis i Kloe.

     Njegovo najpoznatije delo je orkestarska kompozicija Bolero koje se zasniva na dve teme koje se naizmenično smenjuju svaki put u izmenjenom orkestarskom vidu.

     Ravel je najveći majstor modernog orkestra. On je orkestrirao mnoge svoje klavirske kompozicije ali i vredna dela drugih kompozitora.

Poslušajte:
   „Bolero“
   „Pavana umrloj infantkinji“
   „ Igra vode"


<< prethodna